Bujinkan (dvorana božanskog ratnika)

Sensei Maasaki Hatsumi je osnivač Bujinkan dojoa i čitave organizacije koju je napravio u čast svome učitelju Toshitsugu Takamatsu. Bujinkan Hombo Dojo u Nodi – gradu u Japanu, nedaleko od Tokija je centar ove organizacije. Devet škola koje proučava Bujinkan proističu iz istorije Japana od kojih šest pripada samurajskim školama a tri su nindža škole. Sve ove škole obuhvataju veštine ratovanja sa kopljima, mačevima i drugim oružjem ali i veštine bez oružja. Pored borbe i drugi elementi sačinjavaju veštinu a to su poznavanje vremenskih prilika i znakova prirode kao i psihologija čoveka i njegove reakcije, kao i intuitivno delovati, stopiti se sa prirodom i imati poštovanje prema njoj. Cilj ovakvog načina vežbanja je prihvatiti našu prirodu i prirodni – životinjski instinkt ali izdvojiti iz njega ono što pripada ljudskom duhu.

“Za mene je Bujinkan strategija preživljavanja, ostati živ i razviti se u skladu, ne samo sa samim sobom, već i sa svim drugim ljudima, s našim društvom i s prirodom. Bujinkan je takođe način ustrajnosti, sposobnost izdržavanja. Drugim rečima, strategija Bujinkan budoa nije samo fizička zaštita tela, već mnogo više, način da budemo sposobni zaštititi naše misli, našu ljudsku dušu i da budemo sposobni negovati snažnu duhovnu moć. Sve to s mirom, ljubavlju, slobodom i kvalitetnijim življenjem kao glavnim ciljem.” Svenerik Bogsater, Odrazi uma

Pozdravi na početku i kraju treninga

Shikin haramitsu daikomyo”, je vrsta pozdrava (molitve, stava) koji izgovaramo na početku i kraju svakog treninga u Bujinkan dojou. Ovo može da se protumači na više načina: ”Molba za zaštitu i prosvetljenje na treningu” ili “Moćno svetlo mudrosti”.

SHIKIN: ima više dimenzija: Samilosno srce koje izražava ljubav prema svemu, iskreno srce koje prati ono što je ispravno, srce u skladu sa prirodnim poretkom, srce odano izabranoj potrazi. Ujedinjenje srca proizvodi veliku duhovnu snagu.

HARAMITSU: je kao Budino buđenje, potpunost.

DAI KOMYO: znači veliko (dai) sunčevo svetlo (komyo). Ovo je energija koja večno teče i može se tumačiti kao svetlost našega srca.
Tri pljeska rukama slede i oni su ustvari zvuk koji predstavlja vezu između dve strane In i Yo (jing i jang), znači između nas i univerzalne istine što zajedno sa poklonom stvara blagoslov. Sa ovim pozdravom otvaramo početak treninga u dojou a dojo je druga reč za mesto buđenja.

ONEGAI SHIMASU se izgovara na početku treninga i to je uobičajeni japanski izraz kojim se iskazuje želja za dobrim odnosom u budućnosti, na treningu, ali može i da se tumači kao molba da treniramo jedni sa drugima, da smo spremni da prihvatimo znanja od drugoga i da učimo kao i da damo znanja koja imamo.

DOMO ARIGATOU GOZAIMASHITA je izraz koji se govori na kraju treninga i koji znači Hvala puno. Na taj način dobrim rečima i željama zaokružujemo naš trening.