O Ninjutsu

To je borilačka veština čije korenje seže duboko u istoriju i kulturu Japana. Najviše se razvijala u turbulentnom periodu japanske istorije iako je nastala mnogo ranije. Dokazi o njenom postojanju mogli su se naći u raznim dokumentima, skrolovima, pričama i hronikama, mada je mnogo toga ostalo neotkriveno jer se njena istorija diskretno prenosila između porodica i zatvorenih grupa.
Postoji nekoliko originalnih tekstova: Bansenshukai, Ninpiden i Shoninki, koji opisuju ovu veštinu, ljude koji su je praktikovali i način njenoga praktikovanja i izučavanja.

Mnogi filmovi ali i ostali mediji predstavljali su pogrešno ovu veštinu, kroz karaktere superheroja ili plaćenih ubica koji su se maskirali u crno, ne ulazeći dublje u japansku istoriju, ali Ninjutsu je bila veština mnogo veća od toga, ona se sastojala od tehnika i znanja stvorenih radi prikupljanja informacija i stapanja u okoliku i društvo, kao i različitih veština, praksi i verovanja koji čoveka čine snalažljivijim, otvorenim i sposobnim…celovitim.
Danas ona uključuje razne tehnike sa i bez oružja iz 9 škola, strategije borbe, trčanja, sakrivanja, goloruka borba protiv oružja, kao i veliki dijapazon tradicionalnog oružja koje se koristilo, ali je njena esencija bila u metodama infiltracije i skupljanja informacija.

Istorijske okolnosti

U istorijskim zapisima termini Ninjutsu i Nindža se nisu koristili nego se upotrebljavao izraz Shinobi. Sam kanji koji označava Ninjutsu se sastoji iz dva simbola: Nin - Shinobi, i Jutsu - tehnika. Postoje razna tumačenja znaka Shinobi (nečujan, sakriven, izdržljiv) koji se sastoji iz dva kanji-ja: Prvi koji je iznad označava mač a drugi srce/duh (kokoro). Najrasprostranjenije mišljenje je da ovo označava "Imati duh oštar kao mač", ali postoje i druga objašnjenja: "Oštrica je sakrivena u srcu/duhu". Može se tumačiti i kao sakrivanje namere, jer u realnoj borbi namere nema, zato nema ni tehnike. Svi ovi nazivi su opisivali način života, osobine i veštine Shinobija. Pored ovoga izraza koristili su se još i nazivi: ukami, rappa, seppa.

Prvi tragovi Ninjutsua se još povezuju sa knjigom Sonbu no heiho (Sonshi No Heiho) - Umeće ratovanja, is 6tog veka pre nove ere čiji je autor Sung Tzu(Sonshi  na japanskom). Kako istoričari tvrde, neki fundamenti Ninjutsua se pojavljuju u ovoj knjizi. Postoji nekoliko istorijskih činilaca koji su značajno uticali na razvoj Ninjutsua. Prvi je bio doseljavanje kineskih ratnika, učitelja i sveštenika koji su putovali planinama Japana (Honshu region - Iga, Koga, >Wakayama, Yamanashi....) i širili donešeno znanje o borilačkim veštinama, vojnoj strategiji, religiji, kulturi i medicinu iz Kine, Indije, Tibeta i ostalih delova sveta. U nekim izvorima se tvrdi da su znanja još prenošena preko Bodi Darme koji je spojio meditaciju i elemente borilačke veštine naučene u Shao Lin hramu.
Drugi činilac je bio preuzimanje znanja od planinskih asketa i sveštenika Yamabushija koji su ujedinili sva znanja preneta od strane doseljenika, a praktikovali su Shugendo, verske rituale koji su se sastojali od asketizma i Šintoizma i bili su veoma bliski sa priodom. Oni su postali jaki ratnici koji su posedovali znanje o borilačkim veštinama ali i ezoteričnim (MIkkyo) znanjima. Često su bili proganjani od strane carske vojske jer su ometali političke interese toga vremena.
Da bi se u potpunosti razumeo Ninjutsu i njegov razvoj, treba da se uroni u borbenu kulturu Japana u tom periodu, kada je veština nastajala i Japan bio strogo podeljen na klase a Šinobi ratnici radili za pokrajinske vladare, Shogune i prinčeve.
Najpoznatije i najjače familije su se nalazile u japanskim oblastima Iga i Koga, danas poznate kao Mie i Shiga.

Vremenski periodi i Ninjutsu

2017-08-30

za njega je vezan prvi pomen Ninjutsua, odnosno Shinobija. Shotoku je zbacio sa trona svoga protivnika i uveo Budizam za zvaničnu religiju Japana 592g. a u tome su mu pomogle informacije sakupljene od Shinobija koje je angažovao.

2017-08-31

zvani Zlatno doba, je period u kome se pojavljuje Jamabusi Heiho koji je predstavljao strategije i metode planinskih naseljenika i asketa razvijenih iz kineskih borilačkih strategija. Jamabushi-ji su u tajnosti razvijali sistem Mikkyo koji je u sebi sadržao mudre, kao i mantre.

2017-09-01

Prema Shoniniki-ju u ovom periodu, tokom Genpai rata se prvi put otvoreno koriste usluge Shinobija. Fujiwara Chikado, Koga Saburo i Hattori su prve nindža porodice koje se pojavljuju oblasti Iga first ninja families to appear in Iga. Ninjutsu se polako razvija a najistaknutije porodice postaju one iz oblasti Iga i Koga.

2017-09-02

Japan je bio podeljen na provincike kojima su vladali vojni zapovednici, Daimyoi. Između takvih zapovednika bile su vrlo česte borbe za moć i prevlast. Njihove vojske su se otvoreno sukobljavale, a u tim borbama su se borili i ginuli mnogi ratnici – Samuraji (bushi). Za samuraja je bila čast poginuti u otvorenoj borbi za svoga gospodara, jer im je tako nalagao njihov kodeks časti – Bushido – ‘Put Ratnika’. Daimyoi su za specijalne potrebe špijunaže, raznih diverzija, upotrebljavali Shinobije, jer oni, za razliku od samuraja, nisu bili pratili Bushido kodeks.
U ovom periodu nastala je škola koja se zove Togakure ryu, koju je stvorio Daisuke Togakure.

2017-09-03

Ovo je bio zlatni period Ninjutsua nazvan po gradu Kamakura, gde je prva linija Shoguna vladala. U ovom periodu dolaze pretnje spolja, od strane Mongola, koje su brzo ugašene. Ninđucu nastavlja da se razvija. Postojalo je mnogo nindža klanova ali sve njihove tehnike i načini rada su originalno poticali iz Igr rya i Koga ryua.

2017-09-04

Šogunati se smenjuju i ratovi i zavere se nastavljaju, do trenutka dok poslednji šogun nije smenjen od strane Oda Nobunage.

2017-09-05

Ovo je period velikih previranja u Japanu. Počeo je ratom koji je srušio japanski feudalni sistem pod Ashikaga Shogunatom a završio se kada je sistem ponovo osnovan pod Tokugava Shogunatom. Ovo je vreme Ninjutsua u kome se pišu prvi dokumenti za prenos znanja i veštine. Oda Nobunaga se probija od vojskovođe na sve veće pozicije i bori se za vlast.

2017-09-06

Oda Nobunaga vodi kampanju da ubije što više budističkih sveštenika i nindži. On pustoši Igra provincije, ali ubrzo je ubijen od strane Koga nindži. Smatran je za jednog od najokrutnijih Daimyoa koji je ubio mnoge religiozne ljude i opustošio Japan. Tokugawa Ieyasu postaje Shogun 1603 angažujući nindže iz Ige i Koge na čelu sa njihovim zaštitnikom i vođom Hatori Hanzom.

2017-09-07

Ovo je bio period mira, i socijalnog napretka, nakon veoma dugog perioda ratovanja. Potreba za nindžama je smanjena, tradicija i učenja se tajno prenose. Postojao je još mali broj nindža klanova koji su bili protiv Shogunata i Hanzoa, ali pomeni polako nestaju.