Heian period (794 – 1185)

Prema Shoniniki-ju u ovom periodu, tokom Genpai rata se prvi put otvoreno koriste usluge Shinobija. Fujiwara Chikado, Koga Saburo i Hattori su prve nindža porodice koje se pojavljuju oblasti Iga first ninja families to appear in Iga. Ninjutsu se polako razvija a najistaknutije porodice postaju one iz oblasti Iga i Koga.