NAJMLAĐA GRUPA

(5 – 7 GODINA)

Mesečna članarina treninga iznosi 3,000 dinara.

Obuhvata 3 treninga nedeljno u trajanju od 1 h.

SREDNJA GRUPA

(8 – 12 GODINA)

Mesečna članarina treninga iznosi 3,200 dinara.

Obuhvata 3 treninga nedeljno u trajanju od 1,5 h.

NINDŽE (13 –  )

Mesečna članarina treninga iznosi 3,800 dinara.

Obuhvata 4 treninga nedeljno u trajanju od 2 h.