Ninjutsu klub Satori Dojo

je nastao 2006 godine u Novom Sadu. Od svoga osnivanja učestvovali smo i organizovali veliki broj događaja i aktivnosti i povezivali se sa drugim klubovima i sportskim udruženjima, te stekli mnogo prijateljskih klubova. Cilj nam je da u pozitivnom okruženju stičemo nova znanja i pomeramo svoje granice.
Osnivači i treneri Ninjutsu klub Satori Dojo-a su Srđan Crnogorac, VI-dan i Tomislav Dozet, V-dan. Treninzi se održavaju svakim radnim danom u Jevrejskoj 22 u Novom Sadu. Cena treninga iznosi 2500 dinara i u cenu ulazi četiri treninga nedeljno.

Raspored treninga

[easy-pricing-table id="148"]

Program treninga

Na treningu se obrađuju osnovni elementi veštine kao što su stavovi, udarci, kretanja, padovi, kate, poluge, bacanja, kjusho tačke, kao i distanca, balans, struktura i tajming pomoću raznih drilova za poboljšavanje svih ovih elemenata.
Pored ovih elemenata ponekad se rade i  treninzi gimnastike, priprema za gimnastičke elemente, treninzi partera – odnosno tehnika koje se rade na podu, treninzi tradicionalnog oružja, kao i treninzi vizuelizacije, fokusa i opuštanja.
 Oni su formirani tako da se jedan deo treninga posvećuje različitim vrstama drilova koji imaju funkciju: sticanja kondicije, poboljšavanja reakcija i motorike kretanja kao i uvežbavanja bazičnih elemenata.
Sam pristup veštini je iz više uglova, od tradicionalnog izučavanja kroz kate i povezivanje elemenata, do prilagođavanja veštine modernom dobu i samoodbrani. Svi elementi koji se proučavaju iako imaju dugu istoriju i razvijali su se u prošlosti imaju svoju praktičnu primenu i u današnje vreme, veoma su prilagodljivi i imaju jaku osnovu proisteklu iz viševekovnog načina borbe.

Elementi i njihov značaj

Padovi i kretanja kroz padove (Ukemi, Kaiten) su jedan od dobrih primera gde poboljšavamo motoriku i stičemo reflekse koji nam mogu biti veoma korisni prilikom svakodnevnih situacija, takođe učimo da pad samo promenjeni oblik kretanja.
Kroz stavove (Kamae)  i kretanje poboljšava se generalna struktura i muskulatura tela, kičma se ispravlja i jača pravilnim stavom, kao i ostale mišićne strukture, stiče se balans. Naš stav, odnosno položaj fizičkog tela odražava i unutrašnje stanje, što smo više u balansu naš kamae je bolji.
Udarci, izbegavanja udaraca i blokovi, nam pomažu da steknemo brže reflekse i fokus, kao i preduslove za kvalitetnu samoodbranu, ojačamo ruke i noge kroz jačanje udarnih površina. Takođe stičemo fleksibilnost i agilnost koja je potrebna da bi se udarci kvalitetno izveli.
Vežbanjem sa različitim tradicionalnim oružjem pre svega poboljšavamo ostale elemente veštine (stavove, kretanja, prenos težine, padove), upoznajemo se sa tradicicijom i raznolikošću koju ona donosi kao i činjenicom da sve što imamo pri ruci može da se iskoristi u svrhu samoodbrane.
Proučavajući Kjušo otkrivamo ljudsko telo i njegove slabe tačke. Kjušo tačke su nervni završeci koji se koriste radi onesposobljavanja protivnika, ali često mogu da se koriste i u svrhe masaže i oporavka. One se nalaze po celom telu a najviše ih ima na licu i vratu. Koristeći ove tačke, struktura može da se slomi a da se ne nanese šteta partneru sa kojim radimo. Jak bol prilikom korišćenja ovih tačaka uzrokuje povlačenje napadača i manju motivisanost za napad.
 
Kroz vizuelizacije, vežbe disanja, fokusa i opuštanja, poboljšava se psihičko a samim tim i fizičko zdravlje, otklanjaju se negativne misli, stres, pojačava se prisustvo, opuštenost i dobro raspoloženje, ovim se poboljšava svakodnevno funkcionisanje u životu. Sa aspekta veštine, mišići nisu u grču te imamo bolje reflekse, lakše se krećemo, tajming i celokupna tehnička efikasnost se poboljšava.

Druge aktivnosti

 
Pored svakodnevnih treninga često se organizuje ili prisustvuje različitim akcijama i događajima koji uključuju druge klubove i organizacije. To su: alpinizam, ronjenje, razni seminari vezani za ishranu, trening i boravak u prirodi...
Jedan od najvažnijih događaja kluba je kamp koji se organizuje jednom godišnje i na kome se rade mnogi drugi elementi Ninjutsua: penjanje, orjentacija u prirodi, čvorovanje, kamuflaža i nečujno kretanje, kao i različite škole Ninjutsua i različito oružje.