Momoyama period (1581 – 1603) – Feudalni Japan

Oda Nobunaga vodi kampanju da ubije što više budističkih sveštenika i nindži. On pustoši Igra provincije, ali ubrzo je ubijen od strane Koga nindži. Smatran je za jednog od najokrutnijih Daimyoa koji je ubio mnoge religiozne ljude i opustošio Japan. Tokugawa Ieyasu postaje Shogun 1603 angažujući nindže iz Ige i Koge na čelu sa njihovim zaštitnikom i vođom Hatori Hanzom.