Nara period (710 – 794)

zvani Zlatno doba, je period u kome se pojavljuje Jamabusi Heiho koji je predstavljao strategije i metode planinskih naseljenika i asketa razvijenih iz kineskih borilačkih strategija. Jamabushi-ji su u tajnosti razvijali sistem Mikkyo koji je u sebi sadržao mudre, kao i mantre.