Kamae spolja i iznutra

Sensei Hatsumi nam govori da Kamae nije samo položaj tela nego i odraz mentalnog stava i unutrašnjeg osećaja. Kao što čovek svesno ili podsvesno iznutra teži da bude bliže svojoj prirodi, tako i telo teži da bude prirodno i opušteno. Zato Kamae ne bi trebao da bude ukočeni položaj tela koji nastojimo po svaku cenu da održimo, nego jedna spontana prirodna forma, koja živi, menja se i prilagođava u skladu sa TRENUTKOM.
Mir….sa njim sedamo u SEIZU pre početka treninga:
„U trenutku kada sklopiš oči disanje staje, više nisi u vrtlogu snova, nego u centru, gde je sve nepomično i misao se zaledi. Više te ne nosi ni očaj ni bes, ni strah. Ne postoji sutra, a prošlost nestaje bez traga. Kao cvet otvaraš latice primajući kap sadašnjosti. Kao sunce primaš vibraciju ispunjenosti, ljubavi, i sijaš, sijaš u sebe sve dublje, sijaš…… tebe nema, nema ni sjaja, ni dubine ni unutra ni spolja, samo ljubav, talas do kraja vasione i nazad, izvana i iznutra kroz sve dimenzije, bezvremeno, neprolazno, kao da se nikada nije dogodilo a opet postoji. Praznina…mir…dubina..ljubav, ljubav, ljubav….“ – Citat sa: Alchemy – umetnost promena
Prirodnost dolazi sa prisutnošću i osećajem iznutra. Kada se umiri Um i spoljašnji događaji prestanu da stvaraju buku u glavi, počinjemo da osećamo sebe, telo se opušta jer se više ne grči i ne bori, težina se spušta iz ramena u kukove, a kukovi postaju lagana osovina koja pokreće ceo mehanizam.
Yoko Aruki kretanje je odraz spontanosti tela i opuštenosti uma, koji na promene odgovara igrom. Pri rotaciji kukova, celo telo treba da se stopi u jednu ravan dok jedna noga ide ispred druge stvarajući spiralno stabilno utvrđenje u donjem delu tela. Taj pokret tela kojim naglo menjamo pravac od nas traži da se oslobodimo potrebe da sve grčevito kontrolišemo i da se prepustimo proizvedenoj inerciji i u njoj nađemo put ka dalje.
Kada se opustimo, a budemo svesni osnove, videćemo da u svakom našem pokretu živi Kamae – kada pustimo da se stvari dešavaju, a budemo svesni trenutka, videćemo da u svakom dahu zaista živimo.
Na početku našega treninga, Kamae je fizička forma, koja treba da se uvežbava, da bi jačala telo i gradila osnovu za dalji rad. Kako se naše shvatanje borilačke veštine menja i kako naša forma evoluira od spoljašnje ka unutrašnjoj, ona se, na kraju, rastapa u čistom osećaju i saznanju da su spolja i iznutra dve strane novčića koji je stvaran samo u našem umu….

Leave a Reply