Kamp 2016 – Stražilovo

Ko nas čuva ko nas hrani,
dok smo prljavi, neobrijani.
Za nas naša kuvarica tu je,
stomačić nam veselo poskakuje.
Dok se na livadi igramo naginatom,
Jelena se rve sa salatom,
Ona secka voće i smutije pravi,
dok se šunjamo po travi,
Čorbanjac, pice i sve ostalo,
nama je na kampu slatko postalo.
Iz kuhinje nešto grmi i seva,
Da li je to naš kuvar Steva,
Njegov pasulj daleko se čuje,
izlaze nam vetrovi iz bulje!
U svetu postoji jedno carstvo,
S’ kuvarima najbolje drugarstvooooo!

Leave a Reply