PDF za skidanje

[pdf_attachment file="1" name="9kju"]
[pdf_attachment file="2" name="8kju"]
[pdf_attachment file="3" name="7kju"]
[pdf_attachment file="4" name="6kju"]
[pdf_attachment file="5" name="5kju"]
[pdf_attachment file="6" name="4kju"]
[pdf_attachment file="7" name="3kju"]
[pdf_attachment file="8" name="2kju"]
[pdf_attachment file="9" name="1kju"]

Program polaganja i rangiranja

U Bujinkan sistemu razlikuju se dva tipa rangiranja: KJU rangovi i DAN rangovi.

Kju rangovi

Ovi rangovi su početnički rangovi ispod crnog pojasa i kreću se od devetog kjua do prvog kjua. Novi učenici nemaju rang i dok ne polože deveti kju nose beli pojas. Posle polaganja devetog kjua, muškarci nose zeleni pojas a žene crveni, sve do polaganja za prvi dan. Svrha kju programa je upoznavanje sa elementima veštine, sticanje osnova, pravilan stav, udarci, tehnike i preciznost, osnovna motorika i kretanje. Što se učenik kreće prema nižem kjuu i razvija nove veštine, uviđa nove elemente kao što su distanca, ugao, struktura, sopstvena i ukeova, osećaj za tajming, mekoća tehnike. Polaganja i učenje osnova su bazirani na programu koji se zove Tenchijin ryaku no maki i koji sadrži esenciju devet škola Ninjutsua.

Dan rangovi

Kada učenik položi za prvi dan, on dobije zvanje Šodan. Najveći rang koji može da se dosegne je petnaesti dan. Ovde učenik jača svoju osnovu i ulazi dublje u veštinu. Do četvrtog dana učenik se dalje upoznaje sa školama, jača fokus, razvija osećaj. Da bi položio peti dan i dobio zvanje Šidoši učenik polaže Godan test. Osoba koja ima deseti dan i više ima zvanje Šihan. Prolazeći kroz razne faze učenik treba da se razvija kao majstor, ali pre svega kao čovek, shvatajući da učenju nema granice. Tu veština počinje da bude veština življenja - Budo.

Budo je disciplina pročišćavanja sebe, nešto što daje život. To te vodi do shvatanja ljudskog duha. U istinskom budou nema ni protivnika ni neprijatelja. Svenerik Bogsater.

Svi rangovi sa imenima na japanskom

10th Kyu – Mukyu 無 級
9th Kyu – Kyukyu 九 級
8th Kyu – Hachikyu 八 級
6th Kyu – Rokukyu 六 級
5th Kyu – Gokyu 五 級
4th Kyu – Yonkyu 四 級

3rd Kyu – Sankyu 参 級
2nd Kyu – Nikyu 弐 級
1st Kyu – Ikkyu 級
1st Dan – Shodan 初 段
2nd Dan – Nidan 弐 段
3rd Dan – Sandan 参 段

4th Dan – Yondan 四 段
5th Dan – Godan 五 段
6th Dan – Rokudan 六 段

7th Dan – Nanadan 七 段
8th Dan – Hachidan 八 段
9th Dan – Kyudan 九 段
10th Dan – Judan 十 段
11th Dan – Jushodan 拾 初 段
12th Dan – Junidan 拾 弐 段

13th Dan – Jusandan 拾 参 段
14th Dan – Juyondan 拾 四 段
15th Dan – Jugodan 拾 五 段
Shidoshi-Ho 士 道 師 補
Shidoshi 士 道 師
Shihan 師 範
Soke 宗 家